Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kariéra žen podle znamení

KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
KOZOROH    22.12. – 20.01.     
Pracovité, odpovědné, spolehlivé, uvážlivé, střízlivé, realistky, obdivuhodně moudré a zkušené, tradicionalistky, vyzrálé, vitální, elegantní, přirozeně půvabné, něžné, citlivé, vnímavé, se společenským šarmem, ambiciózní, snaživé, kariérově zaměřené a konzervativní, takové jsou ženy narozené ve znamení Kozoroha.
Ženy, které se potřebují zabezpečit, stát na vlastních nohách, realizovat a získat úctyhodné společenské postavení. Úspěch a finanční zisk je pro mě silnou motivací.    

Jaké jsou v pracovním procesu?
- profesionálky
- výborní organizátoři
- uplatňují řídící schopnosti
- workholici
- trpělivé
- chytré
- disciplinované
- s pozitivním přístupem k práci
- úspěšné
- vytrvalé     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    TOP manažerské pozice
-    umělecké směry – sochařina, malování, hudba, móda
-    lékařky, léčitelky, dietetičky
-    knihovnictví
-    obchod
-    věda
-    sociální sféra, politika

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Kozoroh úspěšná potřebuje:
1.    být neustále dostatečně a smysluplně PRACOVNĚ VYTÍŽENÁ
2.    pracovní tým, spíše REALIZAČNÍ TÝM, který je schopen a ochoten pracovat 24 hodin denně
3.    zaujímat VYSOKÉ POSTAVENÍ s rozhodující pravomocí
4.    transparentní KARIÉROVÝ RŮST, nadstandardní měsíční plat, benefity a zvláštní odměny za pracovitost a loajalitu
5.    SYSTÉM, DISCIPLÍNU, PRAVIDLA, KONTROLNÍ ČINNOST.
6.    pracovat vlastním PRACOVNÍM TEMPEM, specifickými PRACOVNÍMI METODAMI, mít možnost delegovat a prověřovat zodpovědnost za svěřené úkoly, ORGANIZOVAT, využívat všech svých osobních i pracovních zkušeností
7.    zažívat pocit, že JE STŘEDEM ZÁJMU a že je PRO DRUHÉ DŮLEŽITÁ
8.    mít možnost PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY v rámci profesionálního postupu
9.    uspokojit svoji obrovskou AMBICIÓZNOST a VYTRVALOST, dosáhnout nejvyšší mety – uznávaného společenského postavení a materiálního bohatství
10.    potřebuje uznávat HIERARCHII a ŘÁD

Kancelář: tradiční, praktická, čistá, funkčně a přehledně zařízená a uspořádaná, komfortní nábytek, někdy zvolí i starožitnosti, hodnotné doplňky, obrazy, vázy, lampy, ráda se pyšní diplomy a oceněními, takže je můžete očekávat v působivých rámečcích na stěnách, vybavená dokonalou aparaturou k poslechu klasické hudby
Služební auto: střední a vyšší třída, tmavší barvy – kobalt, černá, olivová, petrolejová
Pracovní image: důstojná a elegantní klasika, kostýmy, kvalitní materiály, dokonalé střihy, šatník v barvách indigové, hnědé a černé, používá nákladné parfémy
Komunikuje: opatrně, obezřetně
Myslí: tradičně, využívá životních zkušeností, moudře
Vyjadřuje se: pohotově, argumentuje, trpělivě
Volí taktiku: systematická, vytrvalá, účelová, promyšlená, chladnokrevná
Píše: obsah textu je stručný, výstižný, rukopis je středně rychlý, bez ozdob, jednoduchý, štíhlejší, méně ohebný, chybí dynamika a větší pružnost, písmo působí spíše pesimistickým dojmem, je však patrná jistá setrvačnost a vytrvalost
Potřebuje: systém, pravidla, poctivé jednání, důvěru, oddanost, věrnost, zažívat pocit že je potřebná a hodně projevů lásky
Jejím nedostatkem: tvrdohlavost, umíněnost, radikální názory, neústupnost
Irituje ji: lehkovážný přístup k životu, nevěstince, odchylky od normálu, extravagance, pornografie, sladce růžová barva
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
ŽIVOT JE PRO NÍ VELMI VÁŽNÁ VĚC. V ŽIVOTĚ JE DŮLEŽITÉ UVĚDOMIT SI SVŮJ CÍL.


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
VODNÁŘ    21.01.- 20.02.     
Nezávislé, angažované, inteligentní, silné, vnitřně svobodné, všestranně talentované, originální, půvabné, individualistky, výstřední, nevyzpytatelné, přátelské, výjimečné, takové jsou ženy narozené ve znamení Vodnáře.
Ženy, které předstihují svou dobu. Silné osobnosti, které se umí přizpůsobit všem společenským vrstvám. Přicházejí, aby šokovaly, informovaly, vynalézaly a posunovaly lidstvo kupředu. Důležitá je pro ně rovnoprávnost a svoboda.   

Jaké jsou v pracovním procesu?
- loajální a obětavé
- racionální, preferující vědecký přístup
- analytické
- samostatně myslící
- sebedisciplinované
- chytré
- pracovité
- vtipné
- přizpůsobivé
- intuitivní
- maximalistky     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    psycholožky, psychoterapeutky, psychiatři
-    moderní umění
-    učitelky, vychovatelky, trenérky vzdělávacích institucí
-    sociální pracovnice
-    ženské hnutí – feministky
-    nadace, charitativní činnost
-    politika
-    astroložky

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Vodnář úspěšná potřebuje:
1.    VOLNOST A NEZÁVISLOST, uplatňovat svůj osobitý styl a způsob práce
2.    PRUŽNOU PRACOVNÍ DOBU a mít možnost čerpat dovolenou podle svých potřeb
3.    PŘÁTELSKÝ PRACOVNÍ TÝM, ve kterém se dodržují domluvená pravidla – loajalita, rovnost, důvěra, etika, čestnost
4.    dostatečný prostor pro INOVACE, ORIGINÁLNÍ NÁPADY, NOVÁTORSKÉ VIZE A VÝSTŘEDNOSTI
5.    zvláštní pochopení pro ORIGINÁLNÍ ZPŮSOB ODÍVÁNÍ a drobné nepředvídatelnosti
6.    ze svého pracovního procesu odstranit RUTINNÍ PRÁCI A STEREOTYP
7.    DLOUHÉ PRACOVNÍ OBĚDY s přáteli, klienty a obchodními partnery.
8.    NADČASOVÝ POČÍTAČ, neomezený přístup na internet, volnou telefonní kartu
9.    SMYSLUPLNOU A USPOKOJIVOU PRÁCI, která přináší lidstvu měřitelný prospěch
10.    ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za zásluhy za geniální nadčasové nápady. Uvítá výlet za hranice všedních dnů, neomezený poukaz k nákupu odborné literatury, potěší ji výtečná večeře v exotické restauraci nebo teleskop.

Kancelář: dostatečně prostorná, pravděpodobně bude procházet častými změnami ve vybavení a uspořádání, moderní až futuristická s řadou originálních doplňků, obrazů, sošek, přírodních rekvizit, nebude chybět objemná knihovna, v každé kanceláři Vodnářky najdete něco, co vás bude mírně šokovat…nechávám na vaší fantazii…
Služební auto: nekonvenční, takže klidně na obchodní schůzku může dorazit džípem a na firemní víkendovou sešlost limuzínou, preferuje vždy volbu z více vozů, volí si podle momentálního rozpoložení a situace, pamatujte, že ráda své okolí šokuje a těží z okamžiku překvapení
Pracovní image: nepopsatelná, neobvyklá, každý den bude jiná, originální, potřebuje velký prostor k seberealizaci v této oblasti, její styl je výjimečný, extravagantní
Komunikuje: originálně osobitým stylem
Myslí: balancuje na hranici geniality a pošetilosti, svobodomyslně, padesát let dopředu, má své myšlenky a teorie
Vyjadřuje se: jedinečně, neopakovatelně
Volí taktiku: nepředvídatelnou, prudkých a šokujících změn, soupeřem je zarputilým a tvrdohlavým
Píše: autentickým způsobem, nenapodobitelným rukopisem, obsah textu je barvitý, netradiční, popisný s nádechem něčeho nadčasového, vizionářského. Písmo je nepopsatelné, vždy originální, estetické, působící optimistickým a přátelským dojmem.
Potřebuje: změnu, nezávislost, přátelé, novinky
Jejím nedostatkem: umíněnost, nežije podle pravidel, která hlásá, pokrytectví, reformátorství, tvrdohlavost, ulpívání na ideálech
Irituje ji: podvod, faleš, lež, nedodržení slova a termínu, nedochvilnost, pevná pracovní doba od-do, schůzování, rutina, lidská malost a blbost
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
ŽIVOT JE PRO NI OTEVŘENÝM PROSTOREM, JENŽ JE PLNÝ MOŽNOSTÍ.


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
RYBY    21.02. – 20.03.     
Kouzelné, charismatické, nesmírně ženské, půvabné, přitažlivé, zasněné, plaché, ostýchavé, proměnlivé, soucitné, podmanivé, tajuplné, citlivé, zasněné, sentimentální, takové jsou ženy narozené ve znamení Ryb.
Ženy, které jsou Popelkami zvěrokruhu. Křehké pohádkové bytosti, po kterých všichni muži touží. Jsou plné citu, jemnosti, ušlechtilosti a skromnosti. Pozor však, dokáži se v mžiku proměnit v nezkrotný rozbouřený oceán. Jejich důležitým životním posláním je pomáhat druhým.   

Jaké jsou v pracovním procesu?
- přizpůsobivé
- empatické
- instinktivně chytré
- vynalézavé
- laskavé
- s pozitivní představivostí a fantazií
- moudré, chápající
- nevyzpytatelné
- tolerantní
    V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    umění: hudba, film, divadlo, výtvarné umění, fotografie, literatura
-    lékařky, terapeutky, psycholožky, pečovatelky
-    nadační činnost, charita, humanitární organizace
-    vizionářky, léčitelky
-    kreativní práce – módní návrhy, reklama
-    obory spojené s kontaktem s lidmi – vzdělávání, personalistika, obchodní činnosti, průvodkyně...

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Ryba úspěšná potřebuje:
1.    HARMONICKÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, ve kterém se bude cítit v bezpečí. Ke své práci si     vytváří většinou citovou vazbu, potřebuje nesobeckou, smysluplnou a kreativní pracovní náplň.
2.    Maximální POCHOPENÍ pro partnerské soužití a případné neshody, se kterými se obtížně vyrovnává, pro soukromé aktivity, děti a přecitlivělost.
3.    PRUŽNOU PRACOVNÍ DOBU, aby se mohla kdykoli vzdálit, když bude potřebovat uniknout ze šedi každodenního života.
4.    SPECIÁLNÍ PŘÍPLATKY za kreativitu, mimořádné schopnosti a přínos firmě.
5.    Mít poblíž pracoviště DUCHOVNÍ CENTRUM, jehož bude čelní aktivistkou nebo členkou.
6.    Realizovat alespoň jednou v roce FIREMNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKU, AKCI, AKTIVITU, jejíž výtěžek bude věnován dětem, zvířatům, výzkumným aktivitám na ochranu zdraví a životního prostředí.
7.    Na minimum eliminovat STRESS, TLAK A ZÁTĚŽOVÉ SITUACE.
8.    V kanceláři mít DOSTATEK OSOBNÍHO PROSTORU, když bude potřebovat být sama se sebou.
9.    TABULI, MALÍŘSKÉ ŠTAFLE, DOMÁCÍ KINO, FOTOGALERII..., něco k čemu se přiblíží v okamžicích, kdy ji přepadne sentimentalita nebo tvůrčí múza.
10.    Maximální prostor pro SNĚNÍ, FANTAZII, PŘEDSTAVIVOST...

Kancelář: hrající pastelovými barvami, harmonicky sladěnou s důrazem na kvalitní doplňky: lampy, obrazy, vázy, svícny, milují tlumené osvětlení a podmanivou hudbu – vždy kolem sebe potřebují vytvářet harmonickou atmosféru
Služební auto: vyšší třídy, preferují vybavení v kůži, kvalitní hudbu, pokud je v pozici, která umožňuje řidiče, tak této možnosti velmi ráda využije
Pracovní image: výrazně ženská, jsou mistry v maskování, vynalézavá
Komunikuje: velmi zúčastněně, s plným nasazením, přesvědčivě
Myslí: vynalézavě, kombinuje, imaginativní myšlení, emocionální paměť
Vyjadřuje se: poeticky, zúčastněně, pozorně
Volí taktiku: mlčenlivé ryby – neprůhlednou – prohnanou, je výtečnou herečkou a pokud je okolnostmi donucena, zvolí i lež
Píše: krásným uměleckým rukopisem, obohaceným o doplnění čárek, teček, hvězdiček..., plné pastózní písmo, zdůrazněná střední a spodní zóna rukopisu, obsah je většinou velmi romantický, poetický, patří k staromilcům a ráda píše vlastnoručně blahopřání, dopisy...
Potřebuje: relaxovat, citlivé partnery, duchovní vůdce, harmonii, romantické sny a fantazii
Jejím nedostatkem: destruktivní modely chování - únikové reakce, manipulovatelná a rychle závislá, staví se do rolí oběti a mučednic, překračuje hranice své i druhých, náladová, sentimentální, nedoceněný talent – většinou nedokáže své nadání proměnit v realitu a zužitkovat
Irituje ji: krutost, útlak, bezpráví páchané na lidech, dětech a zvířatech, všední realita a rutina
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
ŽIVOT JE POHÁDKOU NEČEKANÝCH MOŽNOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ.


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
BERAN    21.03. – 20 04.     
Ženy činu, které své sny realizují v praxi.
Ženy narozené v tomto znamení jsou často úspěšné v zaměstnání. Zvládnou skoro každou profesi. Jsou samostatné, iniciativní a jejich nezdolný optimismus a víra v lepší zítřek z nich dělá poměrně odolné konkurentky i v ryze mužských profesích. Pracovitost a vynalézavost je nutí k stálým činnostem. Chvilkové snění a romantické toužení vymění za praktické a rychlé řešení každodenních situací. Nedokáži být dlouho bez aktivit. Jsou výborně zatížitelné, v pracovních týmech žádané. Těžké pracovní úkoly přijímají jako výzvu. Nic a nikdo je nezastraší. Problémy, ztráty, bolístky se snaží „rozchodit“ případně si potřebují pořádně „provětrat“ hlavu.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- ctižádostivé
- neobvykle přátelské s energickým chováním a  
  pevným stiskem ruky
- hrdinky, vítězky
- aktivní, iniciativní
- bojovnice nejen za svá práva
- vůdčí typy
- asertivní     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    umělecké směry: hudba, divadlo, modeling
-    marketing, reklama – kreativní směry
-    sportovkyně, cvičitelky, masérky, majitelky fitness center
-    státní sféra - policie, vojsko, soudní síně
-    povolání vyžadující vůdčí schopnosti - management

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Beran úspěšná potřebuje:
1.    uspokojit svoji touhu po NEZÁVISLOSTI
2.    přirozeně KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ, rovnoprávnost s muži
3.    velký OSOBNÍ PROSTOR pro práci a vlastní realizaci
4.    týmové spolupracovníky, kteří pracují stejně RYCHLE jako ona
5.    SPORTOVNÍ ARÉNU nedaleko od pracoviště
6.    DIPLOMATICKÉHO OBHÁJCE – „hasiče“ přímočarých emocionálních výstupů a projevů
7.    přátelské pracovní prostředí plné nových podnětů a úkolů s prostorem k ŽIVÉ a BEZPROSTŘEDNÍ DISKUSI
8.    ODMĚNU a OCENĚNÍ jako stimul k dalším vrcholovým výkonům
9.    DYNAMICKOU ROLI v zaměstnání
10.    KRÁTKÉ PRACOVNÍ DNY s maximálním fyzickým a psychickým nasazením

Kancelář: živá, světlá, vzdušná
Služební auto: červené, rychlá kola
Pracovní image: působivý styl oblékání, v mžiku si nalíčit obličej a upravit vlasy, červená rtěnka nebo doplněk, preference „těžkých“ parfémů
Komunikuje: přímočaře, co na srdci to na jazyku, ostrý jazyk
Myslí: spontánně, rychle, netrpělivě
Vyjadřuje se: hlasitě, originálně
Volí taktiku: agresivní, impulsivní, tvrdou a ráznou
Píše: rychle, dynamicky, tlakově, s ostrými úhly, čárkou přes T, písmo ubíhá doprava, používá ostřejší koncové tahy
Jejím nedostatkem: je netrpělivost
Irituje ji: čekání, ztráty, nevěra, prohra, nespravedlnost, kompromisy a hloupí lidé
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
NEJLEPŠÍ ODPLATOU JE VYHRÁT!
KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
BÝK    21.04. – 21.05.     
Přirozené ženy, které slyší trávu růst. Ženy disponující zvláště vyvinutým šestým smyslem, který jim pomáhá být úspěšnými ve všech profesích.
Ženy narozené v tomto znamení jsou vyhledávanými „množitelkami hodnot“ na trhu práce. Jsou to výtečné obchodnice - loajální, pracovité, rozumí trhu a dokáži v přesný okamžik udělat správné rozhodnutí. Jejich velkou předností je stabilita, pevnost, houževnatost a schopnost zvládat nejobtížnější pracovní zátěže. Na výsledky své práce dokáži být velmi pyšné a neúspěch by poškodil jejich profesionální čest. Životní a kariérové cíle si stanoví natolik realistické, aby jich mohla dosáhnout.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- stabilní
- systematické
- přirozené
- trpělivé a mlčenlivé
- uznávané s vlastním hodnotovým systémem
- poctivé a pracovité
- rozhodné a opatrné
       V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    realitní nebo burzovní makléřky
-    hudebnice, sochařky, architektky – dům a zahrada, módní návrhářky
-    přírodní léčitelky, masérky
-    ekologické aktivistky
-    ekologické farmy
-    modelky (patronkou jejich znamení je Venuše)
-    obchodnice, bankéřky, finanční poradkyně, auditorky

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Býk úspěšná potřebuje:
1.    Uspokojit svoji touhu po HMOTNÉM ZABEZPEČENÍ
2.    Přirozeně PŘÁTELSKÉ A POHLEDNÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ
3.    PRACOVNÍ SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU se zajištěním kariérového růstu – perspektivu, stabilitu
4.    Moderní, pohodlné, příjemné, ATRAKTIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
5.    NATUR CENTRUM nedaleko od pracoviště
6.    SOCIÁLNÍ JISTOTY ve formě otevřených účtů, zvláštních ocenění, dárečků, vstupenek na kulturní akce
7.    Uplatnit své vynikající předpoklady k zatížitelnosti: BRILANTNÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU a EMOCIONÁLNĚ VYPJATÝCH SITUACÍ, rozum ovládá emoce a důkladně plánuje všechny pracovní aktivity
8.    Mít NA PRACOVNÍM STOLE své oblíbené věci: květinu, kamínek od přítele, keramický hrneček, fotku z rodinného alba nebo zvířecího mazlíčka, misku s oříšky; ZA STOLEM pohodlnou židli; NAD STOLEM obraz s přírodním motivem
9.    Řídit se svým HODNOTOVÝM SYSTÉMEM
10.    Důvěřovat selskému rozumu, instinktům a OBCHODNICKÉMU TALENTU

Kancelář: nejlépe s dřevěnými doplňky, květinami, svícny, obrazy, s převahou teplých barev, pohodlného nábytku, luxusně „přirozeně“ vypadající a především voňavou
Služební auto: komfortní, stabilní, bezpečné
Pracovní image: ženský styl oblékání, elegantní, přirozené, náročné na doplňky a soulad barev, líčení a decentní parfémy, preference přírodní kosmetiky, esenciální olejíčky
Komunikuje: s rozvahou, spíše pomalu
Myslí: konkrétně, důkladně, pragmaticky, realisticky, spíše jako konzervativec, obchodnicky
Vyjadřuje se: zvolna s jistotou, srozumitelně, klidně, trpělivě opakuje, uvážlivě
Volí taktiku: vyčkává, plánuje, rafinovaně využívá svých předností, její strategií je trpělivost
Píše: středně rychle, tlakově, kulaté tvary působící dojmem plnosti, více horizontální rukopis, pravidelné a opakující se znaky v písmu
Jejím nedostatkem: je ztuhlost, nesnášenlivost, předsudky, tvrdohlavost
Irituje ji: náhražky – umělá hmota, nekvalitní materiály…, devastace životního prostředí, pseudokultura - komerce
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
BÝT NATOLIK BOHATÁ, ABY MOHLA PROŽÍT NEZÁVISLÝ ŽIVOT PODLE SVÝCH POTŘEB A PŘÁNÍ !


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
BLÍŽENEC    22.05. – 21.06.     
Inteligentní ženy mající dvojí identitu, dvě zaměstnání, hovoří dvěma světovými jazyky, mají alespoň dva rozdílné zájmy, jsou excelentní řečníci a milují změnu. Jejich mnohostrannost z nich dělá velmi atraktivní jedince. Orientují se v literatuře, politice, mytologii, psychologii, ekonomice... Na pozadí jejich konání je silná potřeba, nebýt vnímána „pouze jako žena“, ale jako inteligentní a zajímavý jedinec.
Ženy narozené v tomto znamení pomocí svého šarmu a důvtipu vyřeší i poměrně prekérní pracovní situace. Potřebují společnost lidí a nových podnětů. Naprosto odmítají stereotyp a monotónní pracovní styl. Dar výmluvnosti je řadí k výborným vyjednávačům s perspektivou prodat i neprodejné. Díky své proměnlivosti a pohyblivosti je obtížné je někam zařadit. K vnitřnímu pocitu spokojenosti potřebují nejen spořádanou a moderní rodinu, ale především vlastní seberealizaci. Ženy, které jsou mladistvé a vždy vypadají mladší než ve skutečnosti jsou.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- mnohostranné
- pohyblivé
- výřečné
- netrpělivé
- nevypočitatelné
- temperamentní
- proměnlivé
- rychlé
- vychytralé       V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    propagace a reklama
-    tiskové mluvčí
-    média – film, rádio, televize: novinářky, zpravodajky, herečky, moderátorky
-    překladatelky
-    daňové poradkyně
-    telefonistky
-    spisovatelky – brilantní práce se slovy
-    advokátky

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Blíženec úspěšná potřebuje:
1.    Uspokojit svoji touhu po KOMUNIKACI
2.    TÝM složený z přirozeně inteligentních a komunikativních kolegů
3.    PLÁNOVACÍ NÁSTĚNKU, MANAŽERSKÝ DIÁŘ, zásobník na vizitky, FLIP-CHART vedle pracovního stolu, KNIHOVNU plnou odborné literatury
4.    Vlastní TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU, kterou by využívala i k soukromým účelům, alespoň dva mobilní telefony
5.    VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, ve kterém bude neustále zvyšovat svoji odbornost a čerpat nové informace – semináře, přednášky
6.    INTELEKTUÁLNÍ STIMULACI ve formě náročných úkolů dárečků, vstupenek na kulturní akce
7.    Uplatnit své vynikající předpoklady k neustálým ZMĚNÁM
8.    MOBILITU – cestování, stáže, služební cesty, mobilní kancelář
9.    Mít možnost využít svůj talent VÝMLUVNOSTI při obchodním jednání
10.    INTELIGENTNÍ KLIENTELU a moderní pracovní prostředí

Kancelář: moderní, světlá, rozlehlejší, vzdušná se skleněnými a kovovými doplňky, moderní obrazy, měkké sezení
Služební auto: pohodlné, reprezentativní, s telefonem, originální barva
Pracovní image: mladistvý vzhled, precizní jemné líčení, důraz je kladen na doplňky – šátečky, kabelky, brýle, boty různých tvarů, barev, stylů,.. preference decentního stylu oblékání – kostýmky zajímavých střihů a barev
Komunikuje: neustále
Myslí: rychle, vtipně, nesoustředěně, povrchně, má výbornou dispozici k učení se cizím jazykům, má čich na novinky – nadčasovost
Vyjadřuje se: ke všemu, vtipně, kultivovaně, excelentní řečník – hbitý jazyk, brilantně vládne slovy, někdy až sarkastický humor a poznámky, má příjemný zvučný hlas
Volí taktiku: chytrost – až vychytralost
Píše: neustále si píše poznámky, dopisy, zprávy, má plný diář…, písmo je rychlé, skákající, ubíhající doprava, vertikální, nepravidelné, středně velké s převahou horních délek, podpis je většinou méně identický s textem
Jejím nedostatkem: nezodpovědnost, nedůvěřivost a intrikování
Irituje ji: nevzdělaní lidé, stagnace a nuda, nedokončená komunikace, opožděné dopravní prostředky – letadla, autobusy
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
BÝT NATOLIK INFORMOVANÁ, ABY MOHLA UMLUVIT KAŽDÉHO A PROŽÍT TAK NEZÁVISLÝ ŽIVOT PODLE SVÝCH POTŘEB A PŘÁNÍ !


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
RAK    22.06. – 22.07.     
Citlivé ženy mající dar empatie. Neustále se pohybují mezi snem a realitou. Ve skutečnosti jsou to velmi houževnaté, charakterní ženy, schopné maximálního nasazení, setrvačnosti a výkonnosti. Jen málokdo je však dokáže přesvědčit, aby dělaly to, co samy dělat nechtějí.
Ženy narozené v tomto znamení pomocí své citlivosti a schopnosti vcítit se do druhých zvládají všechny každodenní situace. K maximálnímu pracovnímu výkonu potřebují stabilizující, uklidňující rodinné zázemí a bezpečí. Obtíže jim může působit aklimatizace na nové podmínky. Jejich reakce mohou být velmi opatrné, váhavé a zpátečnické. Jen málokdy projeví otevřený odpor nebo snad jen v náznacích agresi. Udržují tajemství. Nesnáší kritiku, výsměch a ironii. Jsou spořivé, ostýchavé a náladové. Jejich nejcennější vlastností je trpělivost.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- neobyčejně schopné
- zodpovědné
- spolehlivé
- vytrvalé
- přístupné
- vlídné
- citlivé
- náladové
- ostýchavé      V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    umění: malování, zpěv, sochařství, oděvní návrhy, bytová a zahradní architektura
-    finanční poradenství – bankovnictví, zprostředkování půjček, pojištění domácnosti
-    výroba, skladování, konzervování potravin – stravování
-    učitelky, vychovatelky, pečovatelky, lékařky, psycholožky
-    sociální služby
-    realitní činnost
-    majitelky nebo provozní v hotelech, restauracích, jídelnách
-    reklama a podpora prodeje

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Rak úspěšná potřebuje:
1.    Uspokojit svoji touhu po BEZPEČÍ
2.    TÝM složený z rodinných příslušníků nebo citlivých a jemných lidí, preference ženského pracovního kolektivu
3.    PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PLAT a PRACOVNÍ SMLOUVU na dobu neurčitou, dostatek finančních prostředků
4.    Jasně specifikovanou PERSPEKTIVU a KARIÉROVÝ RŮST
5.    Možnost čerpat HYPOTÉKU k zajištění rodinného bydlení a zázemí
6.    PEČOVAT a OCHRAŇOVAT druhé
7.    V blízkosti kanceláře by se mělo nacházet spektrum příjemných KAVÁREN, RESTAURACÍ…
8.    Dostatek prostoru pro soukromé aktivity: TELEFONÁTY, NÁKUPY, HOLIČ, CESTOVÁNÍ, NÁVŠTĚVY UMĚLECKÝCH AKTIVIT například galerií, koncertů
9.    Zažívat POCIT, že je potřebná
10.    Neplánovanou akci, při které se jednou za čas bezprostředně UVOLNÍ

Kancelář: romantickou, světlou, teplou, plnou květin a drobných doplňků, pohodlný nábytek, spoustu knih a obrázků, foto-galerie rodiny
Služební auto: ráda přenechává řízení mužům, auto rodinného typu, bezpečné, prostorné, pohodlné

Pracovní image: ženskost, pečlivost, střídmost, koupelna a kabelka přeplněná nejrůznějšími výživnými krémy, luxus s prvky romantismu
Komunikuje: smířlivě, plaše, ostýchavě žensky
Myslí: intuitivně, empaticky, vnímavě, subjektivní myšlení mnohdy ovlivněné imaginací a hlubinnými prožitky, výtečná paměť, ženský instinkt
Vyjadřuje se: zdrženlivě, zdvořile, jemně
Volí taktiku: ženskou, slzy, staré osvědčené triky, obranář
Píše: romantické, dlouhé dopisy, básně, písmo je pomalejší, plynulé, zaoblené, plné, používají různá obohacení, pravidelné, stojící nebo mírný sklon vlevo, středně velké s převahou střední a spodní zóny, podpis je většinou čitelný
Jejím nedostatkem: náladovost, snížená odolnost vůči stresu, urážlivost, vztek, dětinskost, emocionální vydírání
Irituje ji: nestabilita, změny, stěhování, rodinné rozepře, odmítnutí její péče a pohostinnosti, rozvody
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
BÝT NATOLIK V BEZPEČÍ A FINANČNĚ ZAJIŠTĚNOU, ABY MOHLA PEČOVAT A OCHRAŇOVAT KAŽDÉHO, KDO TO POTŘEBUJE A PROŽÍVALA TAK NEZÁVISLÝ ŽIVOT PODLE SVÝCH POTŘEB A PŘÁNÍ


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
LEV    23.07. – 22.08.     
Sebejisté, důstojné, výjimečné, hrdé, temperamentní, kreativní a „královny“, to jsou Lvice.
Ženy narozené v tomto znamení jsou ctižádostivé a profesionální úspěch je silným motivačním prvkem jejich života. Žijí v realitě, jsou pragmatické a cení si zvyklostí a zákonů. Milují obdiv druhých, vystupují s grácií jako přirozené autority. Mají silnou vnitřní potřebu určovat svému okolí styl, zvyky, způsoby, módu. Potřebují velký prostor k seberealizaci. V pracovním týmu cítí zodpovědnost za slabší a méně schopné.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- samostatné
- bystré a rafinované
- s výtečným organizačním talentem
- s přirozeně vyvinutou dispozicí delegovat úkoly
  na druhé
- krizové situace zvládají s úžasnou lehkostí bytí
- spolehlivé
- loajální
- tvořivé a originální
- vůdkyně
- s potřebou být středem zájmu     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    dramatické umění
-    politika
-    podnikání – majitelky firem nebo alespoň jsou manažerky ve vedení firmy
-    lékařství – psychiatrie
-    učitelky
-    profesionální manželky - reprezentují

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Lva úspěšná potřebuje:
1.    Uspokojit své VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI
2.    TÝM, který bude oddaně obdivovat „královnu“. Královna s lehkostí bytí na své týmové kolegy deleguje úkoly, aby se mohla věnovat důležitým věcem.
3.    Mít dostatek příležitostí k POUČOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH A OSOBNÍCH RAD
4.    KRÁLOVSKÝ MĚSÍČNÍ HONORÁŘ
5.    Prostor pro KREATIVNÍ A ORIGINÁLNÍ SEBEREALIZACI.
6.    Vlastní samostatnou KOMFORTNÍ KANCELÁŘ, v jejíž blízkosti se budou nacházet luxusní značkové obchůdky, galerie, kavárny, renomované salóny krásy
7.    Nadmíru OBDIVU a POTLESK za všechny své úspěchy
8.    Dosáhnout maximálního vzdělání ve svém oboru, aby se mohla pyšnit TITULEM před a za jménem
9.    PÓDIUM, na kterém by se zviditelnila a projevila svůj tvůrčí, originální a teatrální potenciál
10.    Dostatek PROSTORU PRO SEBE, výhody, výsady a zvláštní privilegia

Kancelář: komfortní, zářivá, se zlatými doplňky
Služební auto: luxusní limuzína vyšší třídy
Pracovní image: důstojnost, impozantní sportovně laděný šatník, vynikající střih vlasů, dokonale sladěný parfém a doplňky, maximální pozornost, čas a finanční prostředky jsou věnovány přirozeně elegantnímu vzhledu
Komunikuje: sebejistě, dramaticky, přesvědčivě
Myslí: jako královna, velkoryse, pozitivně, bystře, rafinovaně
Vyjadřuje se: s přirozenou autoritou a obdivem
Volí taktiku: důstojnost, sebejistota a hrdost
Píše: plnými tvary, velké písmo, střední rychlost, často obohacené - přikrášlené, čitelné
Jejím nedostatkem: marnivost, sebestřednost, lenost
Irituje ji: nedostatek pozornosti a zájmu, chudoba, nevýraznost a každodenní šeď, být druhá v pořadí
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
BÝT KRÁLOVNOU VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ A VĚDĚT, ŽE JSEM NEJLEPŠÍ !
KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
PANNA    23.08. – 22.09.     
Inteligentní, se smyslem pro řád a povinnost, seriózní, loajální a oddané, takové jsou Panny.
Žena narozená ve znamení Panny je zdrženlivá, pracovitá, bystrá, důkladná, uzavřená, ukázněná, střízlivá a důvěryhodná. Je realistka s jasným úsudkem, která v sobě neživí utopie o dokonalém světě a životě v něm. Její zvláštní senzibilita se projeví v pevném propojení s přírodou a léčitelskými schopnostmi. Zpravidla jsou šikovné, bystré, účelné a praktické obchodnice. Mají smysl pro povinnost, pořádek, ctnost a vzácnou schopnost odstupu. Jsou manuálně zručné, trpělivé a přesné. Obklopují se věcmi, které jsou užitečné, vkusné, praktické a spolehlivé. Touží po dokonalosti, vzdělanosti a vědění. Jsou velmi inteligentní s výjimečnými analytickými schopnostmi. Všechny informace si rády prověřují, vše rozebírají do posledního detailu. Celkově mají potřebu souladu a syntézy, ve smyslu integrování různých věcí do jednoho smysluplného celku.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- výkonné
- přesné
- logické
- se smyslem pro detail
- bystrého úsudku
- pečlivé
- dochvilné
- zaměřené nejen na výkon, ale především na lidi
- kritické
- starostlivé
- s hlubokým smyslem pro zodpovědnost
- vnitřně silné      V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    lékařky a zdravotní sestry
-    psycholožky
-    advokátky
-    zahradnice
-    učitelky – vzdělávací centra
-    spisovatelky
-    mediální oblast – komunikační a informační centra
-    obchod

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Panna úspěšná potřebuje:
1.    Svůj TRANSPARENTNÍ ŘÁD, SYSTÉM, PRAVIDELNOST a RUTINU.
2.    TÝM, který tvoří kolegové na úrovni.
3.    Mít dostatek příležitostí PEČOVAT O DRUHÉ.
4.    PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM s příslibem speciálních odměn a benefitů za výkonnost a loajalitu, zvláště významně ocení privátní nadstandardní péči u alternativního lékaře.
5.    PRAKTICKOU A ČISTOU KANCELÁŘ, ve které bude mít prostorný pracovní stůl, pohodlnou a zdravotním atestům vyhovující židli, knihovny na administrativu, lednici a malou kuchyňku. V blízkosti kanceláře by se měla nacházet prodejna zdravé výživy, restaurace pro vegetariány a Centrum duševního klidu k odpoledním meditacím nebo lekcím jógy.
6.    Uspokojit svůj vnitřní pocit, že nikdo nedokáže plnit pracovní úkoly tak perfektně, kvalitně a s takovými výsledky jako ONA.
7.    Dosáhnout maximálního vzdělání ve svém oboru, aby se mohla cítit DOSTATEČNĚ FUNDOVANOU a podávat tak ještě profesionálnější výkony.
8.    ODHALIT a posléze ODSTRANIT POKRYTECTVÍ v pracovním prostředí nebo procesu.
9.    KRITIZOVAT, kritika je pro ní natolik přirozenou jako pro ostatní dýchání. Sama sobě je nepřísnějším kritikem – je k tomu dobře disponována, má ostré vidění a umělecký vkus.
10.    MÍT STÁLE DOSTATEK PRÁCE ……

Kancelář: čistou, přehlednou, skromnou, ergonomické vybavení, přírodní materiály, sociální zázemí – separované WC, sprchu, kuchyňku s lednicí a zásobníkem pramenité vody
Služební auto: střední třídy, bezpečné, jezdící na ekologický benzín
Pracovní image: přirozenost, klasický - přírodním materiálům a kosmetice otevřený styl
Komunikuje: uvážlivě, s důrazem na obsah, informativně, inteligentně
Myslí: analyticky, kriticky, metodicky, prakticky, logicky, se zaměřením na detail
Vyjadřuje se: s přirozenou autoritou a obdivem
Volí taktiku: rafinovaná - zanalyzuje si protihráče, brilantně odhalí jeho slabá místa a nedostatky a ve správném okamžiku použije potřebné informace
Píše: drobnější písmo, úzké tvary, uspořádané, čitelné, pravidelné, střední rychlosti
Potřebuje: cítit se zdravá, knížky a časopisy, vitamíny, telefon, sebevzdělávání, osobního lékaře nebo léčitele
Jejím nedostatkem: puntičkářství, kritizování, strach a nejistota, syndrom: vím všechno nebo já jsem ti to říkala…
Irituje ji: chaos, špinavé nehty a mlaskání, méně chytří lidé, zanedbané děti, všeobecně nedbalost, restaurace, které mají jednotvárný a zdravé výživě nevyhovující jídelníček, devastace životního prostředí a násilí páchané na lidech
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
BÝT SAMA SEBOU, ŽÍT V KAŽDODENNÍ REALITĚ A MÍT KOLEM SEBE BLÍZKÉ, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ.


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
VÁHY    23.09. – 23.10.     
Elegantní, charismatické, diplomatické, chytré, společenské, spravedlivé, přizpůsobivé, úspěšné, důvtipné, komunikativní, nestranné, takové jsou ženy narozené ve znamení Vah.
Ženy toho znamení patří k žádaným a vyhledávaným na trhu práce. Brilantní intelekt, logika, argumentační talent a organizační schopnosti je vyzvedávají do vysokých pozic. Magický úsměv, ženskost a rafinovanost jsou zbraně, kterých rády využívají při dosahování svých cílů. V pracovním procesu vždy zvažují všechna pro a proti, aby mohly dospět ke konečnému rozhodnutí. Patří k velmi pracovitým, motivuje je finanční nezávislost a samostatnost. Vždy upřednostní práci s lidmi a v týmu.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- loajální
- taktní
- opatrné
- nestranné
- houževnaté
- analytické
- logicky věcné
- komunikativní
- pracují s formou, strukturou, systémem     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    politika
-    obchod
-    bankovnictví
-    umělecké směry
-    reklama

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Váha úspěšná potřebuje:
1.    TÝM milých, slušných, přátelských a zajímavých kolegů.
2.    PŘÍJEMNÉ, HARMONICKÉ, SPRAVEDLIVÉ A BEZKONFLIKTNÍ pracovní prostředí..
3.    PRAVIDELNÝ NADSTANDARDNÍ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM, který umožní uspokojit všechny její náročné požadavky.
4.    PARTNERSKÉ OBCHODNÍ VZTAHY, které fungují na principu diplomatického jednání, loajality, důvěry a vzájemné úcty a obdivu.
5.    Dostatek prostoru pro OSOBNÍ a SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
6.    Mít možnost OVLIVŇOVAT FIREMNÍ KULTURU – styl odívání, komunikaci, vybavení interiéru kanceláří, firemní dárečky....
7.    Vykonávat SMYSLUPLNOU PRÁCI, která je s souladu s vývojem doby, mít jasně nadefinovaný kariérový růst a neustále inovovat možnosti osobního a profesionálního rozvoje.
8.    Získat uznání za své mimořádné DIPLOMATICKÉ a STMELOVACÍ schopnosti.
9.    ROVNOPRÁVNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY pro všechny.
10.    Projevovat se jako ŽENA a SPECIALISTKA na VZTAHY!

Kancelář: moderní, vzorová kancelář, barevně sladěná, dokonale zařízená včetně nezbytných doplňků – lampy, obrazy...., s důrazem na objemnou knihovnu
Služební auto: vyšší střední třída v maximální výbavě s CD přehrávačem, decentní barvy
Pracovní image: okouzlující a přitažlivý vzhled, šarm, vždy upravená a elegantní, nákladný šatník a doplňky
Komunikuje: inteligentně, přívětivě, uhlazeně, rétorický talent
Myslí: diplomaticky, objektivně, logicky, hledá kompromis, zvažuje vždy všechna stanoviska, aby si byla jistá a neudělala chybu
Vyjadřuje se: s grácií, vždy diplomaticky
Volí taktiku: chytře, bezkonfliktně, přesvědčuje, rafinovaně získává nepřátelé na svou stranu

Píše: elegantní rukopis, střední velikosti, čitelný, někdy používá ozdůbky, písmo je pravidelné, střední rychlosti
Potřebuje: společenský život, kvalitní hudbu, výtečný vzhled, rovnoprávný partnerský vztah, harmonii a klid
Jejím nedostatkem: sklon koketovat, touha po potlesku a obdivu, účelově využívaný přesvědčovací talent, sklon sebe podceňovat a druhé přeceňovat, paličatost
Irituje ji: neurvalost, arogance, násilí, nespravedlnost, bezpráví, zneužívání druhých
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
ŽÍT V ROVNOCENNÉM PARTNERSKÉM VZTAHU, KDY ONA I ON SI DĚLAJÍ SVÉ, ALE OBA MAJÍ SPOLEČNÝ CÍL.


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
ŠTÍR    24.10. – 22.11.     
Vitální, magnetické, silné, subtilní, intenzivní, jedinečné individuality, hrdé, věrné, skrytě dominantní, temperamentní, vášnivé, bojovné, smyslné, instinktivní, s brilantní pamětí, seriózní, samostatné, takové jsou ženy narozené ve znamení Štíra.
Ženy, které potřebují prostor, ve kterém by realizovaly své strategické cíle a sledovaly proces proměny a vývoje.
     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- systematické
- chladně vyrovnané
- spravedlivé
- empatické, používají šestý smysl
- rafinované
- skryté individualistky
- vytrvalé
- oddané a loajální
- trpělivé
- opatrné
- tajnůstkářské     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    politika
-    věda
-    medicína, psychologie, psychoterapie
-    umění – dramatické, klasické, všechny směry: hudba, malování, divadlo
-    detektivní činnost
-    soudnictví
-    pohřebnictví
-    duchovní směry, léčitelství, alternativa

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Štír úspěšná potřebuje:
1.    DOMINATNÍ, STRATEGICKOU, MOCNOU pozici, která ji umožní realizovat její dlouhodobé životní plány. Je vytrvalá a trpělivě čeká, až nastane vhodná příležitost k vzestupu.
2.    SPŘÍZNĚNÉ a LOAJÁLNÍ „DUŠIČKY“, které ji přinášejí objektivní informace o stavu a vývoji ve firmě.
3.    PROSTOR A DISKRÉTNOST – mít vlastní trezor, pracovní stůl se zámky, přístup do počítačové sítě zabezpečený heslem, skryté telefonní číslo.
4.    POUŽÍVAT SVŮJ NEOMYLNÝ INSTINKT, který je přesnější než-li rozum.
5.    Dostatek prostoru pro OSOBNÍ ŽIVOT – respektování soukromí.
6.    Mít možnost ČELIT VÝZVÁM, SLEDOVAT PROCES VÝVOJE A OVLIVŇOVAT JEHO PRŮBĚH.
7.    ROVNOPRÁVNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY pro ženy a muže bez známek „sexismu“.
8.    Projevovat svůj SMYSL PRO SPRAVEDLNOST.
9.    Využívat svůj DAR RENTGENOVÉHO VIDĚNÍ se schopností prohlédnout každou faleš, klam, podvod.
10.    Přijmout svou mimořádnou VNITŘNÍ SÍLU a SCHOPNOST ČELIT KAŽDÉ PŘEKÁŽCE.

Kancelář: prostorná, pravděpodobně vybavená černým nábytkem nebo alespoň černými doplňky, tajemné obrazy s nádechem mystiky, poličky se spoustou drobných krabiček, trezor
Služební auto: bezpečné, tmavší metalízové barvy s důmyslným zabezpečovacím systémem
Pracovní image: důmyslně rafinované ženské oblečení, nedbale decentní s nádechem svůdnosti
Komunikuje: nepřímo, maskuje, neverbálně – rentgenově upřeným pohledem většinou vyjádří vše, co potřebuje sdělit
Myslí: pronikavě, hluboce, zkoumavě, badatelsky, používá vhled, málokdy mění názory a postoje
Vyjadřuje se: tajemně, mrazivě, působivě, sarkasticky
Volí taktiku: neustálé kontroly, skryté do detailu naplánované protiakce, neproniknutelnosti
Píše: písmo mírně ztužené – neustálá kontrola, střední až drobnější, obohacené o detaily, plná střední zóna, důraz na spodní zónu písmen (plocha pod řádkem – váčky u y, j..), nestabilní – odráží emocionální prožívání pisatelky
Potřebuje: záhady, tajemství, erotiku, autentičnost, soukromí, učit se toleranci a trpělivost k lidským slabostem
Jejím nedostatkem: subjektivismus, předpojatost, mstivost, sklon k fanatismu
Irituje ji: uhlazenost, netečnost, zdánlivá spokojenost, povrchnost, pokrytectví
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
KRIZE JE ŠANCE, CHYBA JE CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ A CO MĚ NEZABIJE, TO MĚ POSÍLÍ.
KLÍČEM K DOBRÉMU ŽIVOTU JE ZE VŠEHO NEJDŘÍVE CHTÍT TO, CO JE NUTNÉ, A POTOM MILOVAT TO, CO ČLOVĚK CHCE.


KARIÉRA ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ:
STŘELEC    23.11. – 21.12.     
Přátelské, usměvavé, optimistické, nekonvenční, nápadité, nezávislé, neklidné, zaměřené na budoucnost, s myšlením novátorů, s osobitým kouzlem a v neustálém pohybu, takové jsou ženy narozené ve znamení Střelce.
Ženy činu, které se potřebují neustále učit a vzdělávat. Ženy narozené v tomto znamení jsou úspěšné v každém zaměstnání. Zvládnou skoro každou profesi. Vítězí díky svému nezdolnému optimismu a smyslu pro humor. Vše kolem nich musí být v pohybu, plánují, inovují. Potřebují neustálý kontakt s lidmi a novými informacemi. Jejich profesionální život má obrovský rozhled, rozsah a perspektivu.     

Jaké jsou v pracovním procesu?
- výborní organizátoři
- disponují nevyčerpatelným množstvím energie
- důvtipné a inteligentní
- neposedné
- přímočaré a upřímné
- srdečné a velkorysé
- upovídané a vstřícné
- společenské
- statečné
- perspektivní     V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-    sdělovací prostředky
-    zahraniční obchod
-    cestovní ruch - cestovatelky, průvodkyně, tlumočnice
-    psycholožky
-    esoterika
-    reklamní agentky
-    právničky a soudkyně – zastánkyně pravdy
-    političky

Desatero úspěšné kariéry
K tomu, aby byla žena Střelec úspěšná potřebuje:
1.    uspokojit svoji touhu po NEZÁVISLOSTI, PRAVDĚ A SVOBODĚ
2.    pracovní tým, ve kterém budou vládnou PŘÁTELSKÉ VZTAHY A ATMOSFÉRA bez konkurenční rivality
3.    velký OSOBNÍ PROSTOR pro práci, vlastní realizaci a přátelé
4.    služební auto, telefon, počítač a především ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY
5.    PŘEDPLATNÉ DO SPORTOVNÍHO KLUBU nebo na soukromé hodiny aerobiku, jógy, karate, reiki nebo taijiquanu.
6.    NEOMEZENÝ PŘÍSTUP NA INTERNET, předplatné velkého množství periodik a deníků, obrovská knihovna v kanceláři
7.    NADSTANDARDNĚ DLOUHÁ LETNÍ I ZIMNÍ DOVOLENÁ
8.    mít možnost CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - odborné a jazykové kurzy, speciální profesionální tréninky
9.    jednou za čas si dovolit MAXIMÁLNÍ PŘEHÁNĚNÍ, riskování a užívání si života i v rámci pracovního prostoru a času - mít možnost dělat si legraci
10.    neustále nad něčím přemýšlet, inovovat, plánovat, ZABÝVAT SE PROCESY, PRINCIPY, PRAVIDLY A EXPANZIVNÍM PLÁNOVÁNÍM BUDOUCNOSTI

Kancelář: zajímavá, velká, prostorná, pestrá, veselá, rozmanitá, s výhledem do otevřeného prostoru, s obrovskou knihovnou, ve které převažuje literatura faktu, police na kterých leží spousta trofejí ze zahraničích cest
Služební auto: rychlé, létající, výrazné barvy
Pracovní image: nezávislá, společenská a originální, žoviálně elegantní, náročná na kvalitu materiálu, střihu a stylu, většinou sportovně elegantní styl, převažují kalhotové kostýmky, s důrazem na doplňky
Komunikuje: otevřeně, zábavně, s každým
Myslí: nezávisle, filosoficky, holisticky, optimisticky, idealisticky
Vyjadřuje se: optimisticky a živě
Volí taktiku: na soupeře s vtipem a úsměvem, vyvolává v druhých pocit viny, potřebuje mít vždy navrch
Píše: rychle, větší písmo, pravý sklon, čitelně, dynamický a tlakový rukopis, zaplní většinou celou stránku, poskakující řádky
Potřebuje: nezávislost, cestování, společnost přátel, srdečnost, riziko, romantická dobrodružství, být neustále zamilovaná
Jejím nedostatkem: ráda slibuje a to souvisí s jejím sklonem příliš se angažovat, většinu slibů však není schopna dodržet, má potíž přizpůsobit se hranicím reality
Irituje ji: rutina, maloměšťácký způsob života – opovrhuje konvencemi, všechny formy omezení, život bez humoru, naděje a věčného zamilování, prázdnota a nuda
ŽIVOTNÍ KRÉDO:
ŽIVOT JE DOBRODRUŽNOU CESTOU ZA POZNÁNÍM A HLEDÁNÍM SMYSLU.